Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2013

Mục tiêu tổng quát là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo duy trì được tăng trưởng kinh tế như năm 2012. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, sắp xếp doanh nghiệp, thị trường tài chính, ngân hàng. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5%, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 61,5% - 35% - 3,5%. GPD bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%, nông nghiệp tăng 4,2%, dịch vụ tăng 20,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 30%.  Kim ngạch xuất khẩu tăng 19%.  Tổng thu ngân sách đạt 29.000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 10.000 tỷ đồng, trong đó, chi xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 20%.
Năm 2013, Bình Dương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17% (Ảnh: Hoàng Phạm)
Về xã hội, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 48%, tạo việc làm cho 40.000 - 45.000 lao động,  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn quy định của tỉnh (giai đoạn 2011-2015). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%.  Số giường bệnh trên vạn dân đạt 23 gường. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,5m2.
Về môi trường, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%; dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 98%. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 88,2%; chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 90%; khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 100%; che phủ cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 56,8%. Hộ dân sử dụng điện đạt 99,9%. 
Nhiệm vụ cụ thể
Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho.  Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhất là vấn đề lãi suất, ưu tiên tiếp cận vốn tín dụng, kiểm soát nợ xấu. Tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, người lao động, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và giải quyết có hiệu quả kiến nghị của người lao động. Tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và có phương án điều hành ngân sách hợp lý, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán. Quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh gắn với nâng cao hiệu quả xuất khẩu.
Tập trung chỉ đạo thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” Huy động và phân bổ vốn ưu tiên phấn đấu có 5 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến. Thực hiện tốt  chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản.
Quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc bố trí vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung nguồn vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thực hiện tốt từng dự án, các công trình có tính bức xúc, trọng điểm, tạo sự lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế để bổ sung vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Công tác phân cấp quản lý cho địa phương gắn với xây dựng quy chế quản lý đô thị, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, xây dựng, thoát nước… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý chất lượng, đảm bảo hiệu quả công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội.
Thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công và đối tượng xã hội. Chú trọng đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế gắn với nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ động, phối hợp trong công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, kiểm tra và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình, lãn công.
Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm. Triển khai có hiệu quả công tác an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
www.saigonnewland.com.vn

Đăng ký nhận tin

Hãy tham gia đăng ký thành viên để nhận được những thông tin mới nhất

Tin tức nổi bật

Mẫu đơn xác nhận tài sản duy nhất để miễn thuế Thu Nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Bí quyết nâng cao doanh số bán hàng

Nhiều nhân viên bán hàng chỉ nghĩ đến những sản phẩm hay dịch vụ mình đang kinh doanh mà quên mất rằng họ đang tham gia vào hoạt động kinh doanh bằng mối quan hệ cá nhân. Khi đi mua hàng, mọi khách hàng đều muốn được đối xử một cách...

Xem thêm

Sự kiện

back-to-top.png